7.12.4. Tabulky

Tabulky jsou v PDT prezentovány po řádcích.

Tabulky s obtížnou interpretací významu. Ve řadě tabulek je interpretace významu v rámci jednotlivých řádků obtížná, a to jednak proto, že význam tabulky se neinterpretuje jen z řádků, ale i ze sloupců, a jednak proto, že jednotlivé konstrukce nemají morfologii, ale jsou tvořeny hesly v nominativu. Při anotaci zachycujeme proto jednotlivé položky v tabulce jen jako koordinaci nominativních klauzí (efektivní kořeny mají funktor DENOM). Kořenem souřadné struktury je zpravidla nově vytvořený uzel s t-lematem #Separ (v konstrukci totiž obvykle není žádná interpunkce). Jsou-li jednotlivé položky tabulky rozvité, řídíme se běžnými pravidly pro rozbor členů na tektogramatické rovině.

Příklad tabulky a vzorové stromy:

kursovní lístek

DEVIZY VALUTY

střed nákup prodej

dolar 27,58 26,88 28,28

marka 18,51 18,05 18,97

jen (sto.PAR) 22,24 21,44 22,76

švýcarský frank 21,06 20,53 21,59

Srovnej obr. 7.231.

Interpretace významu tabulky je možná. Je-li však interpretace významu v rámci jednotlivých řádků možná (řádek tabulky nese význam sám o sobě, v konstrukci si lze představit sloveso, konstrukci lze připsat morfologii), je do tektogramatického stromu doplněn nový uzel pro prázdné sloveso (t_lemma=#EmpVerb; functor=PRED). Jednotlivé uzly závisí na tomto doplněném uzlu a mají funktory podle své funkce a závislosti ve vztahu k doplněnému slovesu.

Příklad tabulky a vzorové stromy:

1. D. Streda - Boby Brno 1 0

2. Vítkovice - Inter 0

3. Sparta - Olomouc 1

4. Nitra - Slavia 0 2

Srovnej obr. 7.232.

Obrázek 7.231. Tabulka

Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka

DEVIZY VALUTY

střed nákup prodej

dolar 27 26 28

marka 19 18 20

Obrázek 7.232. Tabulka

Tabulka
Tabulka

1. D. Streda - Boby Brno 1 0

2. Vítkovice - Inter 0