7.12.5. Televizní programy

Pro anotaci televizních programů byla přijata následující pravidla:

Příklady a vzorové stromy:

8.00 Trh, obchod, finance. obr. 7.233

8.30 Minuty dne. obr. 7.234

Obrázek 7.233. Televizní program

Televizní program

8.00 Trh, obchod, finance.

Obrázek 7.234. Televizní program

Televizní program

8.30 Minuty dne.