7.12.6. Formuláře

Jako formuláře chápeme konstrukce:

Formuláře zachycujeme jako jednoduché slovesné klauze, ve kterých efektivní kořen představuje uzel reprezentující dvojtečku mezi hlavičkou a vyplněným údajem (t_lemma=#Colon; functor=PRED). Efektivní kořen hlavičky má funktor ACT, efektivní kořen vyplněného údaje je zpravidla patiens.

Srovnej:

Tvoří-li jednu část formuláře (zpravidla vyplněný údaj) klauze s určitým slovesným tvarem, je vztah mezi oběma částmi (hlavičkou a vyplněným údajem) zachycen jako vztah apozice (srov. například: obr. 7.237). Složitější konstrukce jsou vyřešeny tak, aby co nejvíce odpovídaly základním pravidlům anotace na tektogramatické rovině. Je-li to vhodné, je doplněno prázdné sloveso jak do pravé, tak do levé části formuláře (srov. například: obr. 7.238, obr. 7.239 a obr. 7.240).

Příklady a vzorové stromy:

Helsinky: polojasno 19 / 14. obr. 7.236

Stravování: Není v ceně. obr. 7.237

Cena za osobu Kč: 3 440. (= cena za osobu v korunách je 3 440) obr. 7.238

Dítě Kč: 1 710. obr. 7.239

Dítě Kč: 7 700, do 5 let jen letenka za 5 500. obr. 7.240

Obrázek 7.235. Formulář

Formulář

Obrázek: 1.

Obrázek 7.236. Formulář

Formulář

Helsinky: polojasno 19 / 14.

Obrázek 7.237. Formulář

Formulář

Stravování: Není v ceně.

Obrázek 7.238. Formulář

Formulář

Cena za osobu Kč: 3 440.

Obrázek 7.239. Formulář

Formulář

Dítě Kč: 1 710.

Obrázek 7.240. Formulář

Formulář

Dítě Kč: 7 700, do 5 let jen letenka za 5 500.