7.10. Čísla a číslovky

Zásady anotace čísel a číslovek je potřeba teprve komplexně zpracovat. Tato sekce obsahuje pouze některá dílčí pravidla. Zachycování čísel a číslovek se týká také sekce o matematických operacích a intervalech (viz 7.11 - "Matematické operace a intervaly").

Pro anotaci číslovek psaných slovy a číslovek psaných číslicemi platí v zásadě shodná pravidla, výjimky jsou uvedeny na příslušných místech v jednotlivých dílčích sekcích (zvláště v 7.10.2.3 - "Složené číslovkové výrazy" a 7.10.2.4 - "Desetinná čísla a zlomky").