6.12.3. Funktor pro matematické operace a intervaly (OPER)

Definice funktoru OPER

Funktor OPER (operand) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje významově souřadné spojení, v němž jsou spojeny operandy matematických operací nebo intervalů (a která nelze zachytit pomocí časových nebo místních funktorů).

Zachycování matematických operací a intervalů (nejen pomocí souřadné struktury s funktorem OPER u jejího kořene) je podrobně popsáno v 7.11 - "Matematické operace a intervaly".

Základní spojovací výrazy - operátory . Matematické operace a intervaly zachycené jako souřadná struktura se vyjadřují podřadicími i souřadicími spojovacími výrazy, které souhrnně označujeme jako operátory. K operátorům viz 7.16.2 - "Operátory".

+ byt 4 +1
x Příklady jako 15 x 7 jsou pro tyto děti ještě moc těžké.
krát rozměr 4 krát 5 metrů
ku poměr deset ku jedné
minus pět minus dva
plus Včera podepsaná roční smlouva garantuje fotbalu 7 milionů Kč plus pohyblivou částku 10 - 12 milionů.
čárka (t_lemma=#Comma) Nabídneme to o dvě, tři stovky levněji.
dvojtečka (t_lemma=#Colon) Výsledek 5 : 0 se nám moc zamlouval.; Příklady jako 15 : 7 jsou pro tyto děti ještě moc těžké.
lomítko (t_lemma=#Slash) Potřebujete 1/4 vody.
pomlčka (t_lemma=#Dash) ve věku 34 - 44 let; 15 - 5 je deset.
pondělí až pátek
mezi - a (t_lemma=a) věk mezi 15 a 20 lety
od - do (t_lemma=od_do) od hlavních bodů do nejmenších detailů
od - k (t_lemma=od_do) cykly trvající od čtyřiceti k padesáti létům
od - po (t_lemma=od_do) V jednom místě nakoupím vše od zeleniny po mléčné výrobky a drogerii.
od - přes - do (t_lemma=od_do) od hlavních bodů přes příklady do nejmenších detailů
od - přes - k (t_lemma=od_do) od knih básnířky Guro přes obálky Maleviče k úpravám knih Larionova
od - přes - po (t_lemma=od_do) Sledovali to všichni, od dětí přes mládež po dospělé.
od - počínaje - po (t_lemma=počínaje_konče) každý z ulice, od dětí počínaje po dávno dospělé
počínaje - konče (t_lemma=počínaje_konče) Stravování je zajištěno celý den, snídaní počínaje, večeří konče.
počínaje - a - konče (t_lemma=počínaje_konče) počínaje dětmi a konče dospělými
počínaje - až - po (t_lemma=počínaje_konče) počínaje složitou dopravou na Strahov až po dlouhé fronty na lístky
počínaje - přes - až - k (t_lemma=počínaje_konče) počínaje biblemi prvotiskovými přes bibli Melantrichovu až k Bibli svatováclavské

Příklad:

cykly trvající od čtyřiceti k padesáti létům [od_do.OPER] obr. 6.73

Obrázek 6.73. Funktor OPER

Funktor OPER

cykly trvající od čtyřiceti k padesáti létům

6.12.3.1. Hraniční případy u funktoru OPER

Hranice s časovými a místními funktory. Zachycování konstrukcí pomocí koordinačního funktoru OPER je třeba odlišit zejména od konstrukcí s významem časového nebo místního intervalu, které zachycujeme pomocí příslušných závislostních časových a místních funktorů. Více viz 7.11 - "Matematické operace a intervaly", kde jsou též další příklady na konstrukce zachycené jako souřadné spojení s významem OPER.