6.9.4. SUBS

Definice funktoru SUBS

Funktor SUBS (substitution) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje, že nějaký obsah (děj, stav, osoba nebo předmět) byl zastoupen, nahrazen jiným obsahem (dějem, stavem, osobou, nebo předmětem).

Doplnění s funktorem SUBS rozvíjí především sloveso.

Formy. Základní formy doplnění s funktorem SUBS jsou:

Pozor! Jako závislou slovesnou klauzi, jejíž efektivní kořen má funktor SUBS, zachycujeme všechny konstrukce s významem substituce, ve kterých po předložkách místo, namísto následuje doplnění, které má jinou formu než genitivní. K tomu viz 7.17.3 - "Předložky "kromě", "mimo", "vedle", "místo", "namísto"".

Obrázek 6.53. Funktor SUBS

Funktor SUBS

Výměnou za srnku dostali několik bažantů.

Obrázek 6.54. Funktor SUBS

Funktor SUBS

Místo toho, aby pracoval, spí.

6.9.4.1. Hraniční případy u funktoru SUBS

Hranice s jinými funktory (zejména s funktory CAUS a AIM). Doplnění s funktorem SUBS hraničí s jinými doplnění zpravidla jen tehdy, je-li vyjádřeno pomocí víceznačné předložky za+4. Ostatní formy vyjádření vyjadřují výhradně význam funktoru SUBS. V případě víceznačné předložkové skupiny za+4 je třeba pečlivě posoudit význam doplnění. Srov.:

  • Dostal cenu za otce.

    Vyjadřuje-li doplnění za otce význam "místo otce", bude mít funktor SUBS. Vyjadřuje-li příčinu, proč cenu dostal (například: Dostal cenu za film Otec.), bude mít funktor CAUS.

  • Zaměstnanci se bouří za mě.

    Vyjadřuje-li doplnění za mě význam "místo mě", bude mít funktor SUBS. Vyjadřuje-li účel, proč se bouří (například: Zaměstnanci se bouří za mě, aby nevyhodili z práce.), bude mít funktor AIM.