7.17.3. Předložky "kromě", "mimo", "vedle", "místo", "namísto"

Předložky kromě, mimo, vedle, místo, namísto jsou zvláštní tím, že po nich nemusí následovat jméno v pádě, který vyžadují, ale může po nich následovat další předložková skupina nebo jméno v jiném pádě než předložka vyžaduje; například:

Kromě dosavadních úkolů bude tento úřad vydávat licence pro podnikání na dráze.

Kromě do Říma, jeli i do Benátek.

Případy, ve kterých po předložkách kromě, mimo, vedle, místo, namísto následuje další předložková skupina nebo jméno v jiném pádě, než který předložka vyžaduje, zachycujeme jako elipsu slovesa. Srov.:

Důvodem pro doplňování slovesa je fakt, že přítomná pádová forma substantivní skupiny není určována předcházející předložkou, tedy pouze doplnění elidovaného slovesa vysvětluje pádovou formu substantivní skupiny a umožňuje též přiřadit substantivní skupině odpovídající funktor, který by jinak byl překryt funktorem RESTR nebo SUBS.

Obrázek 7.294. Předložková skupina po předložce "místo"

Předložková skupina po předložce místo

Místo k jednotě by Evropa spěla ke staré nedůvěře.

K předložkám kromě, mimo, vedle viz i 7.6 - "Konstrukce s významem "omezení" a "výjimečného slučování"".

!!! Konstrukce, ve kterých by po předložce (kromě, mimo, vedle) následovala jiná forma než ta, kterou předložka vyžaduje, se v PDT nevyskytly.

!!! Po předložce místo, namísto není v PDT elipsa slovesa ve většině případů doposud zachycena. Funktor SUBS je přiřazen přímo efektivnímu kořenu substantivní skupiny následující po předložce.