6.7.2. INTF

Definice funktoru INTF

Funktor INTF (intensification) je funktor pro takový atomický uzel, který reprezentuje výraz zdůrazňující zejména doplnění v pozici subjektu a zároveň intenzifikující celou konstrukci. S pozicí subjektu je pozice tohoto výrazu paralelní (představuje tzv. "falešný podmět").

Pozor! Funktor INTF náleží též doplněním, která stojí jako intenzifikační částice na místě "podmětu" ve větách bezpodmětových (například: Ono.INTF prší.).

Doplnění s funktorem INTF zachycujeme jako závislé na slovese, na tomtéž řídícím predikátu, na kterém závisí subjekt, jehož paralelu doplnění s funktorem INTF představuje.

Formy. Základní formou vyjádření doplnění s funktorem INTF je osobní zájmeno on a ukazovací zájmeno to. Ve shodě s paralelní pozicí subjektu jsou tato zájmena vždy v nominativu.

Příklady:

To.INTF Jirka ještě spí. obr. 6.43

On.INTF Jirka ještě spí.

To.INTF Karel nepřišel.

Ono.INTF táhne.

To.INTF hučí letadla.

Víš, on.INTF je náš Baryk docela hodnej

Je to.INTF ostuda, když v poslední zatáčce vyrazí.ACT jako torpédo.

Více lidí do práce - to.INTF je klíčové slovo pro úspěšné řešení sociálních otázek.

Obrázek 6.43. Funktor INTF

Funktor INTF

To Jirka ještě spí.

6.7.2.1. Hraniční případy u funktoru INTF

Hranice s funktorem RSTR. Doplnění s funktorem INTF je doplnění okrajové. Je-li vyjádřeno ukazovacím zájmenem to, může hraničit s ukazovacími zájmeny v pozici doplnění s funktorem RSTR (viz 6.10.5 - "RSTR"). Odlišuje se od nich však zejména neshodou v rodě a v čísle se zdůrazňovaným substantivem. Srov.:

  • To.INTF Karel nepřišel.

  • Ten.RSTR Karel nepřišel.

Doplnění s funktorem INTF též nestojí (narozdíl od zájmena v pozici RSTR) závazně při subjektu, který zdůrazňuje. Srov.:

  • To.INTF hučí letadla.

  • Ta.RSTR letadla hučí.

Hranice s aktanty. V bezpodmětových větách je třeba na základě valenčních vlastností řídícího slovesa přítomná zájmena ten a on správně určit jako doplnění ve významu INTF a nikoli jako subjekty. Srov.:

  • To.INTF hučí v komíně.

    Valenční rámec: LOC(*)

  • Komín.ACT hučí.

    Valenční rámec: ACT(.1)