6.6.3. CRIT

Definice funktoru CRIT

Funktor CRIT (criterion) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením měřítka (kritéria, normy, pravidla), jež je určující pro měření, hodnocení, klasifikování, či poznávání děje (nebo stavu) vyjádřeného řídícím slovem, nebo jde o takové doplnění, které vyjadřuje zdroj platnosti děje vyjádřeného řídícím slovem.

Funktor CRIT zahrnuje několik dílčích významů, označuje zejména:

!!! Funktorem CRIT označujeme prozatím několik různých významů. Nicméně se ukazuje, že některé z těchto významů mají s řídícím uzlem těsnější vztah než jiné. V jedné větě se také mohou vyskytnout dvě doplnění s funktorem CRIT, která mají různý sémantický dosah (podmiňují platnost různých doplnění řídícího slovesa). Srov.:

Významy funktoru CRIT bude tedy třeba ještě přehodnotit a zvážit rozdělení tohoto funktoru na funktory dva.

Formy. Doplnění s funktorem CRIT se vyjadřuje zejména řadou sémanticky úzce vyhraněných sekundárních předložek. Základní formy volného doplnění s funktorem CRIT jsou:

Závislá klauze. Závislou klauzí se doplnění s funktorem CRIT realizuje jen za pomoci odkazovacího slova; například:

Posuzuje lidi podle toho, jak se chovají.CRIT

Výše trestu se stanoví podle toho, jaké budou.CRIT platné normy.

Obrázek 6.33. Funktor CRIT

Funktor CRIT

Byl odsouzen v souhlase s předpisy.

Obrázek 6.34. Funktor CRIT

Funktor CRIT

Podle náměstka bude třeba svolat mimořádné zasedání.

6.6.3.1. Hraniční případy u funktoru CRIT

Hranice s funktorem MANN. Funktor CRIT hraničí s nejobecnějším funktorem pro vyjádření způsobu - s funktorem MANN (viz 6.6.6 - "MANN"). K tomu viz 6.6.6.1 - "Hraniční případy u funktoru MANN".