6.3.8. TSIN

Definice funktoru TSIN

Funktor TSIN (temporal: since when) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "od kdy?".

Doplnění s funktorem TSIN vyjadřuje začátek platnosti děje vyjádřeného řídícím slovem, a to buď přímým udáním času (od pěti hodin, odedneška), nebo udáním časového vztahu k jinému ději nebo události (od příjezdu, od snídaně).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem TSIN jsou:

Obrázek 6.17. Funktor TSIN

Funktor TSIN

Od soboty nepršelo.

Obrázek 6.18. Funktor TSIN

Funktor TSIN

Co odešli, je tu klid.

6.3.8.1. Hraniční případy u funktoru TSIN

Hranice s funktorem TFRWH. Funktor TSIN má blízko zejména k časovým doplněním s významem "ze kdy?" (funktor TFRWH; viz 6.3.3 - "TFRWH"). Rozlišení obou funktorů je však v konkrétním kontextu zpravidla jednoznačné. Doplnění s funktorem TSIN vyjadřuje vždy začátek trvání řídícího děje, vždy jde o nějaký různě dlouhý časový úsek; funktor TFRWH naproti tomu trvání nevyjadřuje, umísťuje pouze nějaké jiné doplnění (které nemusí být vyjádřeno v řídícím slově) do nějakého různě velkého časového bodu v minulosti. Srov.:

 • Od minulého roku.TSIN už nepracuji.

  Pracuje odvčera.TSIN

 • vstupenka z pondělí.TFRWH

  Zápisy jsou odvčera.TFRWH

  Z minulého roku.TFRWH si nic nepamatuji

  nevykonaná práce od minulého pondělí.TFRWH

Hranice s jinými funktory. Formou vyjádření se funktor TSIN může stýkat i s funktory pro jiná než časová doplnění. Vzhledem ke kontextu je však volba funktoru většinou jasná. Srov.:

 • Od snídaně mě bolí zuby.

  Doplnění od snídaně může vyjadřovat v jednom kontextu časový bod, odkdy bolení zubů trvá, tedy doplnění s funktorem TSIN, v jiném kontextu (například: ke snídani jsem měl něco sladkého a mým zubům to nedělá dobře) může doplnění od snídaně mít význam funktoru CAUS.