6.1.1. PRED

Definice funktoru PRED

Funktor PRED (predication) je funktor pro efektivní kořen nezávislé slovesné klauze, která není vsuvkou.

Funktor PRED náleží uzlu reprezentujícímu řídící sloveso (predikát) nezávislé slovesné klauze, která není vsuvkou. Nezávislé slovesné klauze jsou vymezeny v 5.4.1 - "Slovesné klauze". V uvedené sekci jsou též popsány možné formy řídících predikátů, které reprezentujeme uzly s funktorem PRED, tj. jako efektivní kořeny těchto klauzí.

Příklad:

Pavel dal.PRED kytku Marii. obr. 6.1

Další příklady viz 5.4.1 - "Slovesné klauze".

Obrázek 6.1. Funktor PRED

Funktor PRED

Pavel dal kytku Marii.