4.5.15. Gramatém iterativnosti (iterativeness)

Základní hodnoty gramatému iterativeness jsou uvedeny v 4.16 - "Hodnoty gramatému iterativeness".

Tabulka 4.16. Hodnoty gramatému iterativeness

it0

děj nemá příznak opakovanosti, násobenosti

it1

opakovaný, násobený děj

Gramatém iterativeness náleží:

Hodnota it1 je vyplněna v případech, kdy je děj prezentován jako opakovaný / násobený - zatím byly identifikovány pouze případy iterativnosti vyjádřené slovesným sufixem (-ívat / -ávat, -ávávat / -ívávat). Jinak nastává hodnota it0.

Příklady:

Chodíval k nám často. [iterativeness=it1]

Chodí plavat pravidelně / každé pondělí. [iterativeness=it0]

Více viz 4.6.4.7 - "Hodnoty gramatému iterativnosti".