4.5.14. Gramatém rezultativnosti (resultative)

Základní hodnoty gramatému resultative jsou uvedeny v 4.15 - "Hodnoty gramatému resultative".

Tabulka 4.15. Hodnoty gramatému resultative

res0

děj bez příznaku rezultativnosti

res1

rezultativní děj

Gramatém resultative náleží:

Ve větách vyjadřujících rezultativnost je děj prezentován jako výsledný stav.

Hodnota res1 je přidělena pouze uzlům reprezentujícím tzv. posesivní pasivum (tj. formu složenou ze slovesa mít a trpného příčestí, například: měl uvařeno).

Ve všech ostatních případech je v gramatému rezultativnosti vyplněna hodnota res0.

Příklady:

Uvařil [resultative=res0] a uklidil. [resultative=res0]

Měl uvařeno [resultative=res1] a dokonce i uklidil. [resultative=res0]

Více viz 4.6.4.6 - "Hodnoty gramatému rezultativnosti".