4.6. Podskupiny sémantických slovních druhů a jim přináležející gramatémy