4.5.13. Gramatém času (tense)

Základní hodnoty gramatému tense jsou uvedeny v 4.14 - "Hodnoty gramatému tense".

Tabulka 4.14. Hodnoty gramatému tense

sim

(simultaneous) současný děj

ant

(anterior) předčasný děj

post

(posterior) následný děj

Gramatém tense náleží:

Gramatém tense je tektogramatickým korelátem morfologické kategorie slovesného času. Některé z uvedených hodnot nabývá u uzlů reprezentujících finitní neimperativní formu slovesa nebo formu transgresivu.

Rozdíl mezi absolutním a relativním časem není zachycen hodnotami gramatému tense - zda jde o čas absolutní nebo relativní, vyplývá z pozice daného slovesného uzlu v tektogramatickém stromě. Uzlům reprezentujícím slovesný tvar jak s významem přítomnosti (vlastně: současnost s okamžikem promluvy; čas absolutní), tak s významem současnosti vzhledem k okamžiku jiného děje (čas relativní) je přidělena hodnota sim; uzlům reprezentujícím slovesný tvar s významem minulosti (tj. předčasnosti k okamžiku promluvy; čas absolutní) i s významem předčasnosti k jinému ději (čas relativní) náleží hodnota ant; uzlům reprezentujícím slovesný tvar s významem budoucnosti (tj. následnosti k okamžiku promluvy; čas absolutní) i s významem následnosti k jinému ději (čas relativní) náleží hodnota post.

Příklady:

Píše dopis. [tense=sim]

Psal dopis. [tense=ant]

Bude psát dopis. [tense=post]

Napíše dopis. [tense=post]

Napsal dopis. [tense=ant]

U uzlů reprezentujících imperativní formu slovesa nebo infinitiv je v gramatému času vyplněna hodnota nil.

Více viz 4.6.4.5 - "Hodnoty gramatému času".