4.5.12. Gramatém vidu (aspect)

Základní hodnoty gramatému aspect jsou uvedeny v 4.13 - "Hodnoty gramatému aspect".

Tabulka 4.13. Hodnoty gramatému aspect

proc

(processual) průběhový, nedokonavý vid

cpl

(complex) komplexní, dokonavý vid

Gramatém vidu je tektogramatickým korelátem morfologicko-lexikální kategorie vidu a náleží:

Hodnota gramatému zpravidla koresponduje s hodnotou odpovídající morfologicko-lexikální kategorie. Například:

Nejraději kupuje / nakupuje nábytek. [aspect=proc]

Koupil / nakoupil už vše potřebné. [aspect=cpl]

Jedna z hodnot byla také přidělena tzv. obouvidovým slovesům. V případech, kdy není možné zvolit jedinou z hodnot, je v gramatému vyplněna hodnota nr.

Více viz 4.6.4.4 - "Hodnoty gramatému vidu".