4.5.1. Gramatém čísla (number)

Základní hodnoty gramatému number jsou uvedeny v 4.2 - "Hodnoty gramatému number".

Tabulka 4.2. Hodnoty gramatému number

sg

(singular) jednotné číslo

pl

(plural) množné číslo

Gramatém čísla je tektogramatickým korelátem morfologické kategorie jmenného čísla. Náleží:

U většiny sémantických substantiv hodnota gramatému čísla koresponduje s hodnotou morfologické kategorie čísla, například:

pes [number=sg]

psi [number=pl]

Ti už nepřijdou. [number=pl]

K této korespondenci nedochází:

Gramatém čísla u určitých kvantifikačních sémantických substantiv. Specifickým problémem je gramatém čísla u určitých kvantifikačních sémantických substantiv. U základních číslovek jedendevětadevadesát se hodnota gramatému zatím řídí lexikálním významem sémantického substantiva. Například:

Přišla jen jedna. [number=sg]

Přišli dva. [number=pl]

U číslovek s významem "kontejneru", tj. u základních číslovek sto, tisíc, milion atd. a u číslovek dílových, hodnota gramatému koresponduje s hodnotou odpovídající morfologické kategorie. Například:

Přišlo sto studentů. [number=sg]

Přišlo dvě stě studentů. [number=pl]

Více viz 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva".