4.3.1. Atribut sempos

V atributu sempos (semantic part of speech) je uložena informace o tom, do které podskupiny kterého slovního druhu komplexní uzel patří.

Atribut sempos nabývá celkem 19 hodnot (značky jednotlivých hodnot jsou sestaveny tak, že na prvním místě stojí zkratka sémantického slovního druhu, po tečce následují zkratky jednotlivých charakteristik rovněž oddělené tečkami. Charakteristiky jsou řazeny od obecnějších, tj. těch, které se opakují u více podskupin, ke specifičtějším). Hodnoty atributu sempos jsou uvedeny v 4.1 - "Hodnoty atributu sempos".

Tabulka 4.1. Hodnoty atributu sempos

n.denot

pojmenovací sémantické substantivum

n.denot.neg

pojmenovací sémantické substantivum s odděleně reprezentovaným příznakem negace

n.pron.def.demon

určité pronominální sémantické substantivum ukazovací

n.pron.def.pers

určité pronominální sémantické substantivum osobní

n.pron.indef

neurčité pronominální sémantické substantivum

n.quant.def

určité kvantifikační sémantické substantivum

adj.denot

pojmenovací sémantické adjektivum

adj.pron.def.demon

určité pronominální sémantické adjektivum ukazovací

adj.pron.indef

neurčité pronominální sémantické adjektivum

adj.quant.def

určité kvantifikační sémantické adjektivum

adj.quant.indef

neurčité kvantifikační sémantické adjektivum

adj.quant.grad

kvantifikační sémantické adjektivum stupňovatelné

adv.denot.ngrad.nneg

pojmenovací sémantické adverbium nestupňovatelné, které nelze negovat

adv.denot.ngrad.neg

pojmenovací sémantické adverbium nestupňovatelné, které lze negovat

adv.denot.grad.nneg

pojmenovací sémantické adverbium stupňovatelné, které nelze negovat

adv.denot.grad.neg

pojmenovací sémantické adverbium stupňovatelné, které lze negovat

adv.pron.def

určité pronominální sémantické adverbium

adv.pron.indef

neurčité pronominální sémantické adverbium

v

sémantické sloveso

Hodnota atributu sempos jednoznačně vymezuje množinu gramatémů, jejichž hodnoty jsou pro daný uzel relevantní.

Jednotlivé podskupiny sémantických slovních druhů jsou podrobněji probrány v 4.6 - "Podskupiny sémantických slovních druhů a jim přináležející gramatémy".