4.3. Atributy nadřazené gramatémům

Na tektogramatické rovině pracujeme s 15 gramatémy, kterým jsou nadřazeny dva další atributy, atribut sempos a atribut nodetype.

Atribut nodetype náleží všem uzlům tektogramatického stromu a nabývá osmi hodnot. Hodnoty tohoto atributu vyjadřují, ke kterému typu uzlů daný uzel patří (viz 2 - "Typy uzlů"). Gramatémy se vyplňují pouze u jednoho typu uzlů, u uzlů komplexních (nodetype=complex).

Jednotlivé gramatémy jsou uloženy v atributu gram, jehož hodnotou je struktura jednotlivých atributů-gramatémů. Povinným atributem této struktury je atribut sempos (viz 4.3.1 - "Atribut sempos"). Hodnota atributu sempos jednoznačně vymezuje množinu vlastních gramatémů, jejichž hodnoty jsou pro daný uzel relevantní.

Specifickým atributem je atribut sentmod (viz 4.7 - "Atribut sentmod"). Zachycuje podobné významy jako gramatémy, ale je přidělován uzlu na základě jeho pozice ve stromě, nikoli podle hodnoty atributu nodetype a sempos.