4.1.1. Typy syntaktické derivace

Při syntaktické derivaci se výchozí slovo uplatňuje v nové syntaktické funkci, sémantické jádro výchozího slova přitom zůstává v derivátu zachováno.

Zachycují se tyto typy syntaktické derivace:

 1. Posesivní adjektiva jsou chápána jako deriváty substantiv a v tektogramatickém stromě jsou reprezentována jejich t-lematem.

  Příklady:

  • matčin je reprezentováno t-lematem matka;

  • PavlovaPavel;

  • prezidentůvprezident;

  • kamarádovýchkamarád.

  Viz 4.6.1.1 - "Pojmenovací sémantická substantiva".

 2. Obdobně posesivním zájmenům jako derivátům osobních zájmen odpovídá t-lema osobních zájmen. Osobní a posesivní zájmena, včetně zvratných, jsou reprezentována jediným t-lematem #PersPron (viz 3.4 - "Zástupná t-lemata").

  Příklady:

  • tobě je reprezentováno uzlem s t-lematem #PersPron;

  • #PersPron;

  • vám#PersPron;

  • oni#PersPron;

  • sobě#PersPron.

  • náš#PersPron;

  • její#PersPron;

  • svoje#PersPron.

  Viz 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní".

 3. Ta adverbia, která jsou deadjektivními deriváty, jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzlem s t-lematem odpovídajících adjektiv.

  Příklady:

  • pěkně je reprezentováno uzlem s t-lematem pěkný;

  • rychlerychlý;

  • pořádněpořádný.

  Viz 4.6.2.1 - "Pojmenovací sémantická adjektiva".

 4. Určitá pronominální adverbia vyjadřující směrový význam jsou chápána jako deriváty adverbií s významem místním, jsou tedy reprezentována uzly s t-lematem odpovídajícího místního adverbia.

  Příklady:

  • tudy je reprezentováno uzlem s t-lematem tady;

  • odtudtady;

  • semtady;

  • odtamtudtam.

  Viz 4.6.3.5 - "Určitá pronominální sémantická adverbia".

 5. Obdobně jsou určitá pronominální adverbia s různými časovými významy (odpovídajícími na otázky "od kdy", "do kdy" apod.) pojata jako deriváty adverbií s prostě časovým významem (odpovídajícím na otázku "kdy?") a jsou reprezentována jejich t-lematem.

  Příklady:

  • doteď je reprezentováno uzlem s t-lematem teď;

  • doposudteď.

  Viz 4.6.3.5 - "Určitá pronominální sémantická adverbia".

M-lema slov, která jsou na tektogramatické rovině pojata jako syntaktické deriváty, a jsou tedy reprezentována t-lematem slova, od něhož byla odvozena, vyplývá z kombinace jejich t-lematu a funktoru. Například m-lematu matčin odpovídá uzel s t-lematem matka a s funktorem APP (typ A, podobně B), m-lematu tudy odpovídá uzel s t-lematem tady a s funktorem DIR2 (typ D) apod.

!!! Typy syntaktické derivace, které nejsou na tektogramatické rovině zachyceny. Další typy syntaktických derivátů prozatím nejsou na tektogramatické rovině zachyceny a jsou reprezentovány na základě svého m-lematu. Jsou to: