Monday, 15 April, 2024 - 14:00
Room: 

Čeština jako cizí jazyk: cesta k automatickému hodnocení mluvených projevů

Přednáška představuje projekt Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině (https://ufal.mff.cuni.cz/node/2513) zaměřený na analýzu a hodnocení mluveného projevu nerodilých mluvčích češtiny. V úvodu přinášíme popis jazykových dat, s nimiž v projektu pracujeme. Jedná se o nahrávky z certifikovaných zkoušek z češtiny jako cizího jazyka. Následuje představení možností automatického přepisu těchto mluvených projevů do psané podoby. Právě přesnost automatického přepisu je klíčová pro pozdější úspěšné hodnocení těchto textů. V závěru přednášky představujeme srovnávací analýzu přepisů nahrávek nerodilých mluvčích češtiny. Porovnáváme přepisy provedené strojem a člověkem a vyhodnocujeme úspěšnost obou přístupů.

 

***Přednáška bude pronesena prezenčně (MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1) a zároveň bude streamována prostřednictvím platformy Zoom. Pro získání přístupových údajů pro připojení k online streamu nás prosím kontaktujte na emailu sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***