AI v kontextu

Kdo jsme

Jsme interdisciplinární pracovní skupina odborníků na umělou inteligenci z různých oborů.

Máme v týmu informatiky, lékaře, pedagogy, sociology, fyziky, psychology, etiky, filosofy...

Co nás zajímá

Zajímá nás vztah člověka a umělé inteligence v kontextu různých oborů lidské činnosti.

Co chceme

Chceme rozproudit ve společnosti informovanou diskuzi o umělé inteligenci, jejím využití, její roli i její regulaci.

S umělou inteligencí přicházejí nebo brzo přijdou do styku prakticky všichni. Chceme, aby na to byli připraveni.

Co děláme

Organizujeme přednáškový cyklus AI v kontextu, kde různí odborníci představí různé pohledy na umělou inteligenci v kontextu různých oborů lidské činnosti.

Připravujeme exponát do Didaktikonu v Kampu Hybernská, který bude veřejnosti demonstrovat umělou inteligenci v různách kontextech.

Chystáme projekt AI hospoda, kde chceme nejširší veřejnost informovat a vzdělávat ohledně současnosti a budoucnosti umělé inteligence.

Kontakt

Tereza hannemann@ksvi.mff.cuni.cz

Rudolf rosa@ufal.mff.cuni.cz