Publications

2023

 • Poláková Lucie, Zikánová Šárka, Mírovský Jiří, Hajičová Eva: Czech RST Discourse Treebank 1.0. Data/software, LINDAT, Prague, Czech Republic, Jun 2023
 • Štěpánková Barbora, Šindlerová Jana, Poláková Lucie: The Epistemic Marker určitě in the Light of Corpus Data. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, Vol. 74, No. 1, Copyright © SAP – Slovak Academic Press, SAP – Slovak Academic Press, ISSN 0021-5597, pp. 130-139, Oct 2023
 • Mírovský Jiří, Rysová Magdaléna, Synková Pavlína, Poláková Lucie: Prague to Penn Discourse Transformation. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 120, Copyright © Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic, ISSN 0032-6585, pp. 5-30, Apr 2023
 • Poláková Lucie, Mírovský Jiří: Connectives with both Arguments External: A Survey on Czech. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13451, 20th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Copyright © Springer Verlag, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-031-24336-3, ISSN 0302-9743, pp. 61-72, 2023

2022

 • Hajičová Eva, Hajič Jan, Hladká Barbora, Mírovský Jiří, Poláková Lucie, Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Straňák Pavel, Štěpánková Barbora, Zikánová Šárka: Corpus Annotation as a Feasible and Scientifically Beneficial Task. In: CLARIN: The Infrastructure for Language Resources, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Mannheim, Germany, ISBN 978-3-11-076734-6, pp. 613-646, 820 pp., Oct 2022
 • Poláková Lucie: Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.Jazykovědné aktuality , Vol. LIX, No. 1-2, Ústav pro jazyk český AV ČR , Praha, Česká republika, ISSN 1212-5326, pp. 45-50, 2022
 • Synková Pavlína, Rysová Magdaléna, Mírovský Jiří, Poláková Lucie, Sheller Veronika, Zdeňková Jana, Zikánová Šárka, Hajičová Eva: Prague Discourse Treebank 3.0. Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library, Prague, Czech Republic, https://ufal.mff.cuni.cz/pdit3.0, Dec 2022
 • Zikánová Šárka, Mírovský Jiří, Poláková Lucie: Structuration globale du texte: une étude de corpus. In: Écho des études romanes, Vol. 18, Université de Bohême du Sud, České Budějovice, ISSN 1801-0865, pp. 1-22, 2022

2021

 • Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Zikánová Šárka, Hajičová Eva: Discourse Relations and Connectives in Higher Text Structure. In: Dialogue and Discourse, Vol. 12, No. 2, Copyright © Linguistic Society of America, United States, ISSN 2152-9620, pp. 1-37, Jul 2021
 • Poláková Lucie, Synková Pavlína: Pragmatické aspekty v popisu textové koherence. In: Naše řeč, Vol. 104, No. 4, Copyright © Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika, ISSN 0027-8203, pp. 225-242, Sep 2021
 • Mírovský Jiří, Poláková Lucie: Sense Prediction for Explicit Discourse Relations with BERT. In: Proceedings of Sixth International Congress on Information and Communication Technology (ICICT), Copyright © Springer, Singapore, ISBN 978-981-16-1781-2, ISSN 2367-3370, pp. 835-842, 2021
 • Mírovský Jiří, Synková Pavlína, Poláková Lucie: Extending Coverage of a Lexicon of Discourse Connectives Using Annotation Projection. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 117, Copyright © Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic, ISSN 0032-6585, pp. 5-26, Oct 2021
 • Mírovský Jiří, Synková Pavlína, Poláková Lucie, Kloudová Věra, Rysová Magdaléna: CzeDLex 1.0. Data/software, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-4595, Dec 2021

2020

 • Hajič J., Bejček E., Bémová A., Buráňová E., Fučíková E., Hajičová E., Havelka J., Hlaváčová J., Homola P., Ircing P., Kárník J., Kettnerová V., Klyueva N., Kolářová V., Kučová L., Lopatková M., Mareček D., Mikulová M., Mírovský J., Nedoluzhko A., Novák M., Pajas P., Panevová J., Peterek N., Poláková L., Popel M., Popelka J., Romportl J., Rysová M., Semecký J., Sgall P., Spoustová J., Straka M., Straňák P., Synková P., Ševčíková M., Šindlerová J., Štěpánek J., Štěpánková B., Toman J., Urešová Z., Vidová Hladká B., Zeman D., Zikánová Š., Žabokrtský Z. 2020. Prague Dependency Treebank - Consolidated 1.0 (PDT-C 1.0). Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3185.

 • Mírovský Jiří, Poláková Lucie, Synková Pavlína. 2020. CzeDLex 0.6 and its Representation in the PML-TQ. In: Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), European Language Resources Association, Marseille, France, ISBN 979-10-95546-34-4, pp. 1128-1134.

 • Poláková Lucie, Mírovský Jiří. 2020. Mining Local Discourse Annotation for Features of Global Discourse Structure. In: 23rd International Conference on Text, Speech and Dialogue, Copyright © Springer, Cham, Switzerland, ISBN 978-3-030-58322-4, ISSN 0302-9743, pp. 50-60.

 • Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Synková Pavlína, Kloudová Věra, Rysová Magdaléna. 2020. CzeDLex 0.7. Data/software, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3421.

 • Poláková Lucie, Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Mírovský Jiří. 2020. GeCzLex: Lexicon of Czech and German Anaphoric Connectives. In: Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), Copyright © European Language Resources Association, Marseille, France, ISBN 979-10-95546-34-4, pp. 1082-1089.

2019

 • Poláková Lucie, Mírovský Jiří. 2019. Anaphoric Connectives and Long-Distance Discourse Relations in Czech. In: Computación y Sistemas, Vol. 23, No. 3, Copyright © Instituto Politécnico Nacional, Mexico City, Mexiko, ISSN 1405-5546, pp. 711-717.

 • Rysová Kateřina, Poláková Lucie, Rysová Magdaléna, Mírovský Jiří. 2019. Lexicon of Czech and German Anaphoric Connectives. Data/software, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3075.

 • Synková Pavlína, Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Rysová Magdaléna. 2019. CzeDLex 0.6. Data/software, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3074.

 • Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Musil Tomáš, Poláková Lucie, Bojar Ondřej. 2019. A Test Suite and Manual Evaluation of Document-Level NMT at WMT19. In: Fourth Conference on Machine Translation - Proceedings of the Conference, Copyright © Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, PA, USA, ISBN 978-1-950737-27-7, pp. 455-463.

2018

 • Hajič Jan, Bejček Eduard, Bémová Alevtina, Buráňová Eva, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Homola Petr, Kárník Jiří, Kettnerová Václava, Klyueva Natalia, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Poláková Lucie, Rysová Magdaléna, Sgall Petr, Spoustová Johanka, Straňák Pavel, Synková Pavlína, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Vidová Hladká Barbora, Zeman Daniel, Zikánová Šárka, Žabokrtský Zdeněk. 2018. Prague Dependency Treebank 3.5. Data/software, Univerzita Karlova, MFF, ÚFAL, Prague, Czech republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.5

 • Rysová Magdaléna, Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Synková Pavlína. 2018. Describing CzeDLex – a Lexicon of Czech Discourse Connectives. In: TextLink – Structuring Discourse in Multilingual Europe – Final Action Conference, Copyright © University of Toulouse, Toulouse, France, pp. 129-135.

2017

 • Mírovský Jiří, Synková Pavlína, Rysová Magdaléna, Poláková Lucie. 2017. CzeDLex 0.5. Data/software, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-2538.
 • Mírovský Jiří, Synková Pavlína, Rysová Magdaléna, Poláková Lucie. 2017. CzeDLex – A Lexicon of Czech Discourse Connectives. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 109, Copyright © Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic, ISSN 0032-6585, pp. 61-91.
 • Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Synková Pavlína. 2017. Signalling Implicit Relations: A PDTB - RST Comparison. In: Dialogue and Discourse, Vol. 8, No. 2/2017, Copyright © Linguistic Society of America, Bielefeld, Germany, ISSN 2152-9620, pp. 225-248.https://journals.uic.edu/ojs/index.php/dad/article/view/10787
 • Synková Pavlína, Rysová Magdaléna, Poláková Lucie, Mírovský Jiří. 2017. Extracting a Lexicon of Discourse Connectives in Czech from an Annotated Corpus. In: Proceedings of the 31st Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, Copyright © National University of Philippines, Cebu, Philippines, ISBN 0-0000-0000-0, ISSN 2619-7782, pp. 232-240.
   

2016

 • Mírovský Jiří, Poláková Lucie, Štěpánek Jan: Searching in the Penn Discourse Treebank Using the PML-Tree Query. In: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Copyright © European Language Resources Association, Paris, France, ISBN 978-2-9517408-9-1, pp. 1762-1769, 2016
 • Mírovský Jiří, Synková Pavlína, Rysová Magdaléna, Poláková Lucie: Designing CzeDLex – A Lexicon of Czech Discourse Connectives. In: Proceedings of the 30th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, Copyright © Kyung Hee University, Seoul, Korea, ISBN 978-89-6817-428-5, pp. 449-457, 2016
 • Rysová Magdaléna, Synková Pavlína, Mírovský Jiří, Hajičová Eva, Nedoluzhko Anna, Ocelák Radek, Pergler Jiří, Poláková Lucie, Pavlíková Veronika, Zdeňková Jana, Zikánová Šárka. 2016. Prague Discourse Treebank 2.0. Data/software, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-1905.

2015

 • Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Mírovský Jiří. 2015. Signals of Attribution in the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of the 14th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2015), Copyright © IPIPAN, Warszawa, Poland.
 • Poláková Lucie. 2015. Discourse Relations in Czech. Ph.D. thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic, 197 pp.
 • Zikánová Šárka, Hajičová Eva, Hladká Barbora, Jínová Pavlína, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Poláková Lucie, Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Václ Jan. 2015. Discourse and Coherence. From the Sentence Structure to Relations in Text. Copyright © Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague. ISBN 978-80-904571-8-8, 274 pp.
 • Zikánová Šárka, Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Nedoluzhko Anna, Rysová Magdaléna, Mírovský Jiří, Hajičová Eva. 2015. Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu. In: Slovo a slovesnost, Vol. 76, Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, ISSN 0037-7031, pp. 163-197.
 • Lapshinova-Koltunski Ekaterina, Nedoluzhko Anna, Kunz Kerstin Anna, Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Jínová Pavlína. 2015. Finding Nexus in the PDiT and GECCo Annotation Schemes. Copyright © Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium.

2014

 • Mírovský Jiří, Jínová Pavlína, Poláková Lucie. 2014. Discourse Relations in the Prague Dependency Treebank 3.0. In: The 25th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2014), Proceedings of the Conference System Demonstrations, Copyright © Dublin City University (DCU), Dublin, Ireland, ISBN 978-1-941643-27-3, pp. 34-38.
 • Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Mírovský Jiří. 2014. Genres in the Prague Discourse Treebank. In: Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), Copyright © European Language Resources Association, Reykjavík, Iceland, ISBN 978-2-9517408-8-4, pp. 1320-1326.
 • Poláková Lucie: K možnostem korpusového zpracování nadvětných jevů. In: Naše řeč, Vol. 4-5/2014, Copyright © Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Praha, Česká Republika, ISSN 0027-8203, pp. 241-258.
 • Jínová Pavlína, Poláková Lucie, Mírovský Jiří: Sentence Structure and Discourse Structure (Possible parallels). In: Dependency Linguistics. Recent advances in linguistic theory using dependency structures, Copyright © John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands, ISBN 978-9027255983, pp. 53-74.

2013

 • Bejček Eduard, Hajičová Eva, Hajič Jan, Jínová Pavlína, Kettnerová Václava, Kolářová Veronika, Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Panevová Jarmila, Poláková Lucie, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Zikánová Šárka. 2013. Prague Dependency Treebank 3.0. Data/software, Univerzita Karlova v Praze, MFF, ÚFAL, Prague, Czech republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.0/
 • Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Jínová Pavlína, Zikánová Šárka, Hajičová Eva: Introducing the Prague Discourse Treebank 1.0. 2013. In: Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, Copyright © Asian Federation of Natural Language Processing, ISBN 978-4-9907348-0-0, pp. 91-99. pdf
 • Meyer Thomas, Poláková Lucie: Machine Translation with Many Manually Labeled Discourse Connectives. 2013. In: 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Proceedings of the Workshop on Discourse in Machine Translation, Copyright © Omnipress, Inc., Sofia, Bulgaria, ISBN 978-1-937284-68-8, pp. 43-50.
 • Jínová Pavlína, Poláková Lucie, Mírovský Jiří: Subordinators with Elaborative Meanings in Czech and English. 2013. In: Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics, Depling 2013, Copyright © Matfyzpress, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-7378-240-5, pp. 128-136.

2012

 • Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Zikánová Šárka, Bedřichová Zuzanna, Mírovský Jiří, Rysová Magdaléna, Zdeňková Jana, Pavlíková Veronika, Hajičová Eva. 2012. Manual for Annotation of Discourse Relations in the Prague Dependency Treebank. Technical report no. 2012/47, Copyright © Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, pp. 1-83.
 • Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Zikánová Šárka, Hajičová Eva, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Rysová Magdaléna, Pavlíková Veronika, Zdeňková Jana, Pergler Jiří, Ocelák Radek. 2012. Prague Discourse Treebank 1.0. Data/software, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, http://ufal.mff.cuni.cz/discourse/
 • Jínová Pavlína, Mírovský Jiří, Poláková Lucie. 2012. Analyzing the Most Common Errors in the Discourse Annotation of the Prague Dependency Treebank. In Proceedings of the 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Copyright © Edicoes Colibri, Lisboa, Lisboa, Portugal, ISBN 978-989-689-274-6, pp. 127-132.
 • Jínová Pavlína, Mírovský Jiří, Poláková Lucie. 2012. Semi-Automatic Annotation of Intra-Sentential Discourse Relations in PDT. In Proceedings of the Workshop on Advances in Discourse Analysis and its Computational Aspects (ADACA) at Coling 2012, Copyright © Coling 2012 Organizing Committee, Mumbai, India, pp. 43-58.
 • Mírovský Jiří, Jínová Pavlína, Poláková Lucie. 2012. Does Tectogrammatics Help the Annotation of Discourse?. In Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012), Copyright © Coling 2012 Organizing Committee, Mumbai, India, pp. 853-862.
 • Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Mírovský Jiří. 2012. Interplay of Coreference and Discourse Relations: Discourse Connectives with a Referential Component. In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Istanbul, Turkey, pp. 146-153.

2011

 • Jínová Pavlína, Poláková Lucie, Mírovský Jiří. 2011. Sentence Structure and Discourse Structure: Possible Parallels. In Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011), Barcelona, Spain, pp. 233–240.

2010

 • Mírovský Jiří, Mladová Lucie, Zikánová Šárka. 2010. Connective-Based Measuring of the Inter Annotator Agreement in the Annotation of Discourse in PDT. In Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (Coling 2010), Beijing, China, pp. 775–781.
 • Mírovský Jiří, Mladová Lucie, Žabokrtský Zdeněk. 2010. A Tool for Discourse in PDT. In Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (Coling 2010), Beijing, China, pp. 9–12.
 • Zikanová Šárka, Mladová Lucie, Mírovský Jiří, Jínová Pavlína. 2010. Typical Cases of Annotators’ Disagreement in Discourse Annotations in Prague Dependency Treebank. In Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Valletta, Malta, pp. 2002–2006.
 • Mladová Lucie, Bedřichová Zuzanna. 2010. Anotace mezivýpovědních textových vztahů na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK (Annotation of Discourse Relations at the Institute of Formal and Applied Linguistics). In Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi). Vol. 1, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague. pp. 160-161.

2009

 • Čermáková Kristýna, Mladová Lucie, Fučíková Eva, Veselá Kateřina. 2009. Annotation of Selected Non-dependency Relations in a Dependency Treebank. In Proceedings of 8th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT 2009), Milano, Italy, pp. 51-57.
 • Mladová Lucie, Zikánová Šárka, Bedřichová Zuzanna, Hajičová Eva. 2009. Towards a Discourse Corpus of Czech. In Proceedings of the fifth Corpus Linguistics Conference (CL 2009), Liverpool, Great Britain, still in press(!).
 • Hajič Jan, Cinková Silvie, Čermáková Kristýna, Mladová Lucie, Nedolužko Anja, Pajas Petr, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Toman Josef, Tomšů Kristýna, Korvas Matěj, Rysová Magdaléna, Veselovská Kateřina, Žabokrtský Zdeněk. 2009. Prague English Dependency Treebank 1.0 , Software/data, Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague.
 • Cinková Silvie, Toman Josef, Hajič Jan, Čermáková Kristýna, Klimeš Václav, Mladová Lucie, Šindlerová Jana, Tomšů Kristýna, Žabokrtský Zdeněk. 2009. Tectogrammatical Annotation of the Wall Street Journal. In Prague Bulletin of Mathematical Linguistics , No. 92, Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic, ISSN 0032-6585, pp. 85-104.
 • Mladová Lucie. 2009. Annotation of Discourse Connectives for the Prague Dependency Treebank. WDS'09 Proceedings of Contributed Papers, Prague, Matfyzpress, pp. 16-21.

2008

 • Mladová Lucie, Zikánová Šárka, Hajičová Eva. 2008. From Sentence to Discourse: Building an Annotation Scheme for Discourse Based on Prague Dependency Treebank. In Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2008), Marrakech, Morocco.
 • Mladová Lucie. 2008. K problematice vztahu rematizátorů a textových konektorů. (On the Relation between Rhematizers and Discourse Connectives). In: Čeština doma a ve světě 3 and 4/2008 , Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, pp. 126-133.
 • Mladová Lucie. 2008. Discourse Relations in Czech and their Representation in an Annotated Corpus of Texts. Master's Thesis (in Czech). Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.

2007

 • Šindlerová Jana, Mladová Lucie, Toman Josef, Cinková Silvie. 2007. An Application of the PDT-scheme to a Parallel Treebank. In Proceedings of the 6th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007), Bergen, Norway, pp. 163-174.

2006

 • Cinková Silvie, Hajič Jan, Mikulová Marie, Mladová Lucie, Nedolužko Anna, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk. 2006. Annotation of English on the tectogrammatical level. UFAL Technical Report nr. 35. UFAL MFF UK.

Selected Talks, Presentations

 • Globální textové struktury a jejich anotace v Praze. Contributed talk, Text Structures and Discourse Relations, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic, Dec 2022
 • Rhetorical Structure Theory as a Model of Global Coherence. Linguistic Mondays, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, Nov 2022
 • Implicit relation questions surfacing in Prague discourse projects. Workshop: "Explicit and implicit coherence relations: Different, but how exactly?" Humboldt University, Berlin, Germany, Jan 2020.
 • Building Lexicons of Discourse Connectives. Text Structure and Corpus Linguistics, 2e Journée d´étude franco-tchèque, Prague, Czech Republic, Nov 2018.
 • CzeDLex and other Lexicons of Discourse Connectives. Discourse, Technology and Translation 2017, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, Oct 2017
 • Connective Movement - A demonstration on Czech. Contributed talk, LPTS - Linguistic and Psycholinguistic Approaches to Text Structuring, University of Valencia, Valencia, Spain, Jan 2016
 • Discourse Annotation Theories and Tools. Tutorial, Methods and tools for the analysis of discourse relational devices, University of Valencia, Valencia, Spain, Jan 2016
 • Annotations "beyond the Sentence Boundary" in the Prague Dependency Treebank. Computational Linguistics Colloquium, Heidelberg University, Heidelberg, Germany, July 2014.
 • Genre Specification for the PDT - mission completed. UFAL seminar, Příchovice, Czech Republic, September 2013.
 • Learning about connectives from syntactic annotation. MULDICO workshop, Jena, Germany, October 2012.
 • Genre Specification for the PDT - a topic for discussion. UFAL seminar, Malá Skála, Czech Republic, September 2012.
 • Annotating Discourse in Prague. PDTB Workshop at University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, April 2012.
 • Annotating Discourse in Prague Dependency Treebank. Workshop on Annotation of Discourse Relations in Large Corpora, Corpus Linguistics Conference 2011 (CL 2011), Birmingham, Great Britain, July 2011.
 • Tectogrammatical Representation of English in Prague Czech-English Dependency Treebank. PIRE Meeting. Trier, Germany, June 2007.