References

 • Bejček, E. , Hajičová, E., Hajič, J. et al. (2013): Prague Dependency Treebank 3.0. Data/Software, Univerzita Karlova v Praze, MFF, ÚFAL, Prague   http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.0/
 • Cinková, S. (2009): From PropBank to EngValLex: Adapting the PropBank-Lexicon to the Valency Theory of the Functional Generative Description. In Proceedings of LREC 2006, p. 2170–2175, Genova
 • Hajič, J. (1998): Building a Syntactically Annotated Corpus: The Prague Dependency Treebank. In E. Hajičová (ed.) Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevová- Praha: Nakladatelství Karolinum
 • Hajič, J., Panevová, J., Hajičová, E., Sgall, P. et al. (2006): Prague Dependency Treebank 2.0. Data/Software, Linguistic Data Consortium, Philadelphia
 • Hajič, J., Hajičová, E., Panevová, J., Sgall, P., Cinková, S. et al. (2011): Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. Data/software, Univerzita Karlova v Praze, MFF, ÚFAL, Prague  http://ufal.mff.cuni.cz/pcedt2.0/
 • Hajičová, E. (1975): Negace a presupozice ve stavbě české věty. Praha: Academia
 • Hajičová E. (1984): Presupposition and Allegation Revisited. Journal of Pragmatics, 8, p. 155–167
 • Hajičová, E. (2006): K některým otázkám závislostní gramatiky. SaS, 67, p. 3–26
 • Lopatková, M., Žabokrtský,Z., Kettnerová, V. et al. (2008) Valenční slovník českých
 • sloves. Praha: Nakladatelství Karolinum
 • Panevová, J. (1974-5): On Verbal Frames in Functional Generative Description I-II. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 22-23, p. 3-40, 17-52
 • Panevová, J. (1980): Formy a funkce ve stavbě české věty. Praha: Academia
 • Panevová, J. (1994): Valency Frames and the Meaning of the Sentence. In P.A. Luelsdorff (ed.) The Prague School of Structural and Functional Linguistics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p. 223-243
 • Panevová, J. et al. (2014): Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu. Praha: Nakladatelství Karolinum
 • Petkevič, V. (1995): A new formal specification of underlying representations. Theoretical Linguistics, 21, 7-61
 • Sgall, P. (1967a): Generativní popis jazyka a česká deklinace. Praha: Academia
 • Sgall, P. (1967b): Functional Sentence Perspective in a Generative Description of Language. Prague Studies in Mathematical Linguistics 2. Prague, Academia, p. 203-225
 • Sgall, P., Nebeský, L., Goralčíková, A., Hajičová, E. (1969): A functional approach to syntax. New York: American Elsevier  
 • Sgall P., Hajičová, E., Benešová, E. (1973): Topic, Focus, and Generative Semantics. Kronberg/Taunus, Skriptor
 • Sgall, P.,  Hajičová, E., Buráňová, E. (1980): Aktuální čle­nění věty v češtině. Praha: Academia
 • Sgall, P., Hajičová, E., Panevová J.. (1986): The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects. Dordrecht: Riedel and Prague: Academia
 • Urešová, Z. (2011): Valence sloves v Pražském závislostním korpusu, vol. 8 of Studies in Computational and Theoretical Linguistics. Praha: Univerzita Karlova v Praze

See also section Recommended reading for more reading on FGD and related topics.