Monday, 7 December, 2015 - 13:30
Room: 

Srovnávací konstrukce v češtině

Abstrakt:

Příspěvek bude věnován způsobu zachycení srovnávacích určení uvozených formálními prostředky jako, než, ve srovnání, ve shodě (a jejich variantami) na tektogramatické rovině. Autorky budou na příkladech demonstrovat, že prostředky pro ně používané v PDT 3.0 nejsou zcela dostačující a že bude třeba anotační manuál (a data) mírně upravit a doplnit. Z těchto úvah o pojetí srovnávacích určení jako gramatikalizovaných elips vyplynou i přínosy pro teoretický rámec popisu.