Status: 
version 1.0
OS: 
any with Treex installed

Pohádkové dítě / Fairytale Child

ukázka (česky) -- paper (in English) -- slajdy (česky)

Pohádkové dítě je jednoduchý chatbot, simulující zvídavé dítě. Požádá uživatele, aby mu vyprávěl pohádku, ale často ho přerušuje, aby se zeptal na detaily a vysvětlení. Pamatuje si ale, co mu uživatel řekl, a snaží se to pokud možno dát najevo.

Chatbot umí komunikovat česky a anglicky. Analyzuje tvarosloví každé uživatelovy věty pomocí NLP nástrojů, pokusí se nalézt vhodnou otázku, a tu pak položí. Aby tvořené české věty zněly co nejpřirozeněji, využívá se pro skloňování tvaroslovný generátor.

Pokud máte nainstalovaný a funkční Treex, můžete si chatbota vyzkoušet. Nejnovější českou i anglickou verzi získáte na http://hdl.handle.net/11234/1-1459

Můžete se také podívat na statickou ukázku.

Fairytale Child is a simple chatbot trying to simulate a curious child. It asks the user to tell a fairy tale, often interrupting to ask for details and clarifications. However, it remembers what it was told and tries to show it if possible.

The chatbot can communicate in Czech and in English. It analyzes the morphology of each sentence produced by the user with natural language processing tools, tries to identify potential questions to ask, and then asks one. A morphological generator is employed to generate correctly inflected sentences in Czech, so that the resulting sentences sound as natural as possible.

If you have Treex installed and running, you can try out the chatbot yourself. Please download the latest Czech or English version from http://hdl.handle.net/11234/1-1459

Screenshot: 

How to cite

To refer to the chatbot, please cite the following paper:

@inproceedings{rosa:2014:child,
 author  = {Rudolf Rosa},
 year   = 2014,
 title   = {Fairytale Child Chatbot},
 booktitle = {Proceedings of the 14th conference ITAT 2014},
 pages   = {79--84},
 publisher = {Institute of Computer Science AS CR},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-87136-18-8},
}