Abstract

We present a lexicon-less rule-based machine translation system from English to Czech, based on a very limited amount of transformation rules. Its core is a novel translation module, implemented as a component of the TectoMT translation system, and depends massively on the extensive pipeline of linguistic preprocessing and postprocessing within TectoMT. Its scope is naturally limited, but for specific texts, e.g. from the scientific or marketing domain, it occasionally produces sensible results. 

Abstrakt (Czechized)

Prezentujeme lexikon-lesový rule-bazovaný systém machín translace od Engliše Čecha, který bazoval na verově limitované amountu rulů transformace. Jeho kor je novelový modul translace, implementovalo jako komponent systému translace tektomtu a dependuje masivně na extensivní pipelínu lingvistické preprocesování a postprocesovat v Tektomtu. Jeho skop je naturálně limitovaná, ale pro specifické texty z například scientifické nebo marketování doménu okasionálně producuje sensibilní resulty.

Full description

Demo

The TectoMT pipeline is very complex and is currently not stored in memory (i.e. has to be loaded and initialitzed from scratch for each request), therefore please allow approximately 2 minutes for the demo to return the output.