SouDeC na článcích z iRozhlasu

Analýza citačních zdrojů na kolekci článků z iRozhlasu.

Instrukce pro testování nástroje SouDeC

 1. Vyberte text k testování
 2. Nakopírujte ho do okna Input text na stránce https://quest.ms.mff.cuni.cz/soudec
 3. Zpracujte ho -- tlačítko Process input
 4. Výstup uložte -- tlačítko Save > soubor citations.htnl
 5. Pošlete e-mail na zdroj@ufal.mff.cuni.cz
  • přiložte soubor citations.html
  • okomentujte (ne)správnost označení citačních zdrojů
  • okomentujte (ne)správnost klasifikace zdrojů
 6. Zvolte další text k testování a jděte na krok 2.
 7. Pošlete souhrnný e-mail na zdroj@ufal.mff.cuni.cz
  • ohodnoťte stabilitu služby
  • popište vaše návrhy na vylepšení

Viz podrobnosti zde.