PTICS – Informace o veřejné dopravě v ČR

Novinky

2015-01-15 Nasazen vylepšený sytém rozpoznávání řeči, který byl optimalizován na více než 4600 přepsaných dialozích. 

2014-10-07 Nasazen vylepšený sytém rozpoznávání řeči. Systém byl optimalizován na více než 3400 přepsaných dialozích. Noví uživatelé, kteří tuto aplikaci ještě nepužívali nebo používají pouze chvíli, by měli pocítit významné zlepšení. 

2014-02-16 Začali jsme využívat informací o veřejné dopravě v České Republice od firmy CHAPS s.r.o. Díky tomu může Alex zodpovědět dotazy o veřejné dopravě prakticky ve všech městech ČR. Při dotazech zadávejte jména měst nebo přímo zastávek. V případě zastávek, které nejsou součástí městské dopravy prosím řekněte také jméno obce, kde se nacházejí, například Dlouhá Loučka restaurace U hvězdy.

2014-02-07 Nasazen nový sytém rozpoznávání řeči. Tento systém byl optimalizován na více než 1240 přepsaných dialozích. Uživatelé, kteří tuto aplikaci již používali, by měli pocítit významné zlepšení. Pro přiblížení: původní systém používal technologii firmy Google a ta dosahovala zhruba 46 % chybovosti na této úloze. Jinak řečeno, téměř každé druhé slovo bylo špatně rozpoznáno. Nyní používáme systém založený na dekodéru KALDI. Díky tomu, se nám podařilo snížit chybovost rozpoznávání řeči na úroveň mezi 16 až 33 % chybovosti. Nižší hranice chybovosti dosáhnou zejména uživatelé, kteří systém používají často a tak jsme náš systém mohli jejich hlasu přizpůsobit. Pokud si přejete, aby se na vás systém co nejrychleji optimalizoval (zhruba do 1 měsíce), potom využijte aplikaci Bezplatné hovory - 277 278 110. Data této aplikace jsou používána také k zlepšování této služby. Významného zlepšení se už dosáhne po nahrání 30 minut vašeho hlasu. Samozřejmě čím více toho namluvíte, tím lépe bude pro vás systém fungovat.

2014-01-17 Nasazena vylepšená komponenta porozumění optimalizovaná na vice než 1240 přepsaných dialozích.

2013-12-12 Byla nasazena vylepšená verze systému umožnující vyhledávat v spojeních veřejné dopravy v Praze, Brně a Plzni. Při vyhledávání počasí, je nyní možné požádat o předpověď pro konkrétní město nebo čas.

2013-11-25 Nyní je možné se zeptat dialogového systému na aktuální čas nebo předpověď počasí. Dále byl dialogový manažer byl rozšířen o pravděpodobností model, který lépe odhaduje cíle uživatele. Na základě odhadnutého stavu může nyní strategie dialogu aktivně potvrzovat méně pravděpodobnou informaci, nebo pokračovat v dialogu pokud věří, že vstup od uživatele byl zpracován bez chyb.

2013-11-19 Nasazena vylepšená komponenta porozumění optimalizovaná na vice než 850 přepsaných dialozích.

2013-11-06 Vytvořen formulář pro hodnocení kvality dialogového systému, který je dostupný na adrese Google Forms - Hodocení kvality. V ideálním případě by bylo dobré ohodnotit systém po každém ukončeném hovoru. Jinak stačí ohodnotit systém kdykoli si na to vzpomenete.

2013-10-29 Nasazena vylepšená komponenta porozumění optimalizovaná na vice než 330 přepsaných dialozích.

2013-10-22 Vytvořena emailová skupina alex-ptics@googlegroups.com kde mohou uživatelé diskutovat funkce systému, reportovat chyby systému, nebo se přihlásit k odběru novinek. Tato skupina je také dostupná jako internetové fórum na adrese: https://groups.google.com/d/forum/alex-ptics.

2013-10-01 Nasazena nová komponenta porozumění. Tato komponenta je již automaticky optimalizována z pořízených dat. Pro její optimalizaci se použilo více jak 160 přepsaných dialogů.

2013-06-01 Spuštěn prototyp této telefonní aplikace volně dostupný z mobilních telefonů a pevných linek.

O aplikaci

PTICS je hlasová aplikace poskytující informace o městské hromadné dopravě v ČR, se kterou se komunikuje pomocí přirozeného jazyka. Je postavena na dialogovém systému Alex, vyvíjeném v rámci projektu VYSTADIAL sponzorovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Aplikace pro hledání používá data o veřejné dopravě ​firmy CHAPS s.r.o..

Aplikace je zdarma dostupná na telefonním čísle 800 899 998.
 
V rámci této aplikace můžete vyhledávat spojení hromadné dopravy mezi zastávkami v rámci celé ČR. Stačí říct, odkud a kam si přejete jet, a aplikace vám najde nejbližší spojení. V případě potřeby můžete i specifikovat čas odjezdu podle svého přání. Můžete také:
 • požádat o nápovědu
 • požádat o "restart" dialogu a začít konverzaci znovu jako byste zrovna vytočili číslo
 • ukončit hovor - například tím, že řeknete "Na shledanou."
 • požádat o zopakování poslední věty
 • potvrdit nebo odmítnout dotazy systému
 • zeptat se na výchozí nebo cílovou stanici, nebo ji potvrdit
  • např.: Jede to na zastávku Smíchovské nádraží?
  • např.: Kam to jede?
 • zeptat se na počet přestupů doporučeného spojení
  • např.: Kolik to má přestupů?
 • zeptat se na čas odjezdu a příjezdu, za jak dlouho to odjíždí, za jak dlouho to přijede do cílové stanice, jak dlouho trvá cesta
 • požádat o alternativní spojení
 • požádat o zopakování předchozího spojení, prvního spojení, druhého spojení, atd.
 • zeptat se na aktuální čas
 • požádat o aktuální stav počasí, nebo předpověď počasí na konkrétní hodinu nebo den
Aplikace funguje nejlépe, pokud se s ní komunikuje pomocí přirozeného jazyka a v celých větách. Pokud možno se vyhýbejte krátkým frázím a heslovitému vyjadřování. Buďte trpěliví a nespěchejte v konverzaci, pokud možno nechte systém domluvit. Aplikaci ale můžete přerušit, tzv. skočit jí do řeči.
 
Příklad dialogu:
 
Systém Dobrý den, dovolali jste se na informace o veřejné dopravě v Praze. Hovor je nahráván. Více informací o této službě je na internetu. Jak Vám mohu pomoci.
Uživatel Chtěl bych jet ze zastávky Karlovo náměstí.
Systém Dobře ze zastávky Karlovo náměstí. Kam chcete jet?
Uživatel Chtěl bych jet do zastávky Smíchovské nádraží.
Systém Do zastávky Smíchovské nádraží. Našla jsem následující spojení. Možnost první. Jeďte tramvají číslo 14 v 02:12 ze zastávky Karlovo náměstí směrem Sídliště Barrandov. Vystupte na zastávce Smíchovské nádraží.
Uživatel Do jaké zastávky to jede?
Systém Do zastávky Smíchovské nádraží. Budete tam v 2:25.
Uživatel Máte tam nějaké další spojení?
Systém ...
 

Nahrávání hovorů

Všechny hovory jsou nahrávány. Takto získaná data budou využita k analýze komunikace člověka se strojem a následnému zlepšení této aplikace. Pořízená data budou přepsána a v anonymizované podobě mohou být včetně akustických nahrávek zpřístupněna třetím osobám jak pro věděcké tak i případně komerční účely.

 
Proces anonymizace odstraní informace umožnující identifikovat volajícího: jeho telefonní číslo a části hovoru, které by mohly vést k odhalení volajícího.

Poděkování

Vytvoření této hlasové aplikace by nebylo možné bez pomoci firmy SpeechTech s.r.o., která nám dovolila využit jejich českou hlasovou syntézu (TTS). Dále také musíme poděkovat firmě CHAPS s.r.o. za poskytnutí přístupu k informacím o veřejné dopravě v České Republice.