Saturday, September 22, 2018 -
08:00 to 22:00

SloNLP 2018

English version

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme i magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy (DS), strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme také články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Workshop je součástí konference ITAT, která se koná 21.9. - 25.9.2018 v hotelu Plejsy *** pri Krompachoch vo Volovských vrchoch Slovenského rudohoria. Workshop plánujeme jako jednodenní, a to na sobotu 22.9.

Pokyny pro autory

 • článek v angličtině
 • každý článek bude recenzován 2-3 recenzenty
 • recenzování bude prováděno dvojitě slepým způsobem (double-blind), článek k recenzi proto zasílejte anonymizovaný
  • v článku k recenzi neuvádějte žádné informace o autorech ani o grantech; ty uveďte až ve finální verzi (camera-ready)
  • na svou předchozí práci se snažte odkazovat jakoby byla cizí, a pokuste se vyhnout nadměrnému citování vlastních prací
 • pokud je článek současně ve více recenzních řízeních, je nutné v případě publikace článku jinde (jiná konference/časopis) článek stáhnout nejpozději před odesláním finální verze
 • prezentaci na workshopu předpokládáme formou posteru (plus 1-3 slajdy na 1-2 minuty poster boaster prezentace)
  • o způsobu prezentace každého článku rozhodnou organizátoři
  • pokud preferujete klasickou ústní prezentaci se slajdy, vyberte tuto možnost při zasílání článku v EasyChair
  • článek či články nominované na ITAT Best Paper budou pravděpodobně prezentovány večer v rámci společného programu hlavní konference ústní formou (tuto informaci příšlušným autorům sdělíme společně s informací o přijetí jejich článku)
 • workshop bude probíhat ve slovenštině/češtině, případně angličtině (zejména v případě účasti zahraničních účastníků)
  • poster (resp. slajdy) vypracujte pokud možno v angličtině
 • články budou publikovány ve sborníku konference ITAT (s ISBN)

Důležité termíny

 • 14.5. 24.5. zaslání abstraktu (50 - 200 slov)
 • 21.5. 28.5. zaslání článku k recenzi
 • 1.7. oznámení o přijetí/zamítnutí/pomíněném přijetí článku
 • 13.7. finální verze článku (do 11.7. pro podmíněně přijaté články)
 • 1.8. včasná registrace
 • 22.9. workshop (konference ITAT 21.-25.9.)

Všechny deadlines jsou 23:59 SEČ.

Programový výbor

Minulé ročníky