9.5.1. Základ

Základ je ta část věty, která uvádí větu do předchozího kontextu - svým významem navazuje na výrazy, které se už v textu vyskytly, na skutečnosti z nich odvoditelné nebo na skutečnosti, u kterých se předpokládá, že jsou recipientovi známé.

Předpokládáme, že v tektogramatickém stromě je základ tvořen následujícími uzly:

V tektogramatickém stromě je základ umístěn doleva.

Jako specifickou část základu chápeme jeho část kontrastivní - viz 9.5.1.1 - "Kontrastivní základ".

9.5.1.1. Kontrastivní základ

Specifickým způsobem kontextové zapojenosti je navazování pomocí kontrastu. Určitá část základu nové věty je stavěna do kontrastu s nějakou skutečností známou z předchozího kontextu.

Kontrastivně zapojené části základu říkáme zkráceně kontrastivní základ.

Předpokládáme, že v tektogramatickém stromě je kontrastivní základ tvořen následujícími uzly:

  • uzly s hodnotou c v atributu tfa a všemi dalšími uzly, které jsou potomky těchto uzlů.