9.5.2. Ohnisko

Ohnisko je ta část věty, která uvádí nové informace, které nejsou odvoditelné z kontextu, je sdělně závažnější než základ, nedá se vypustit v povrchové podobě věty.

Předpokládáme, že ohnisko je nutně obsažené v každé větě.

Předpokládáme, že v tektogramatickém stromě je ohnisko tvořeno následujícími uzly:

Ohnisko se v tektogramatickém stromě řadí doprava.