9.5. Základ a ohnisko

Předpokládáme, že každá úplná věta se z hlediska aktuálního členění zpravidla rozpadá na dvě komplexní kategorie:

Komplexní kategorie základu a ohniska nejsou v tektogramatických stromech explicitně anotovány, předpokládáme však, že se dají z anotovaných stromů vyčíst. Níže uvádíme hypotetický postup pro stanovení základu a ohniska na základě anotovaných tektogramatických stromů.