9.1. Signalizace aktuálního členění

Aktuální členění je v české větě signalizováno zejména: