7.17.2. Bližší specifikace předložek

Význam sekundární i primární předložky může být blíže specifikován, zpřesněn; například:

Stůl se nachází zcela uprostřed místnosti.

Bližší specifikaci předložky zachycujeme jako specifikaci celé předložkové skupiny. Uzel reprezentující specifikující výraz je závislým uzlem efektivního kořene předložkové skupiny a má zpravidla funktor EXT .

Příklady:

Stůl se nachází zcela.EXT <uprostřed> místnosti. obr. 7.291

Leží přesně.EXT <pod> stolem. obr. 7.292

Zastávka je poměrně.EXT <blízko> školy. obr. 7.293

Obrázek 7.291. Bližší specifikace předložky

Bližší specifikace předložky

Stůl se nachází zcela uprostřed místnosti.

Obrázek 7.292. Bližší specifikace předložky

Bližší specifikace předložky

Leží přesně pod stolem.

Obrázek 7.293. Bližší specifikace předložky

Bližší specifikace předložky

Zastávka je poměrně blízko školy.