7.5.2. Konstrukce s výrazy "čím dál tím + komparativ"

Specifickou konstrukcí s významem diference je konstrukce s ustáleným výrazem čím dál tím nebo jen čím dál.

Neslovesný frazém "čím dál tím". V těchto konstrukcích zachycujeme spojení čím dál tím nebo čím dál jako neslovesné frazeologické spojení (pravidla viz 5.8 - "Frazémy"): uzel reprezentující výraz čím má funktor DIFF a závisí na uzlu pro komparativ. Ostatní výrazy (dál tím nebo jen dál) představují závislou část frazému (t_lemma=dál_tím nebo t_lemma=dál; functor=DPHR). Srovnej:

Další příklady:

Mají čím.DIFF dál tím.DPHR víc prostředků. obr. 7.100

Dominik Tatarka se jednoduše nedá vtěsnat do úzkých (čím.DIFF dál tím.DPHR užších) a vysokých (čím dál tím vyšších) mantinelů kultury.

Zdravotní přestávky jsou čím.DIFF dál.DPHR četnější.

Je čím.DIFF dál tím.DPHR větší.

Mají se čím.DIFF dál tím.DPHR lépe.

Obrázek 7.99. Konstrukce s výrazy "čím dál tím + komparativ"

Konstrukce s výrazy čím dál tím + komparativ

Čím dál tím víc bylo jasné, že nevyhrají.

Obrázek 7.100. Konstrukce s výrazy "čím dál tím + komparativ"

Konstrukce s výrazy čím dál tím + komparativ

Mají čím dál tím víc prostředků.