7.5.1. Konstrukce s výrazy "čím - tím"

Spojení klauzí výrazy čím a tím chápeme jako mající význam diference. Například:

Pravidla anotace.Výraz tím v řídící klauzi považujeme za odkazovací slovo (viz i 5.5.3 - "Odkazovací slova"). Efektivní kořen závislé klauze uvozené výrazem čím má funktor DIFF a závisí na uzlu pro komparativ obsažený v řídící klauzi. Uzel pro výraz čím má také funktor DIFF a závisí na uzlu pro komparativ obsažený v závislé klauzi. Srov.:

Další příklady:

Čím.DIFF dříve a čím.DIFF zodpovědněji to udělají.DIFF, <tím> lépe. obr. 7.97

Vážíme si jich <tím> méně, čím.DIFF více se o nich dovídáme.DIFF

Podle ní by zařízení inkasovala od pojišťoven <tím> méně peněz na lůžko, čím.DIFF déle by na něm pacient ležel.DIFF

Čím.DIFF je.DIFF tetováž hlubší, <tím> je složitější její odstranění a slabší výsledný kosmetický efekt.

Elipsa řídícího slovesa. K tomuto typu patří i řada konstrukcí s elidovaným řídícím slovesem v řídící nebo závislé klauzi (nebo v obou klauzích zároveň).

Na místo vypuštěného slovesa je doplněn podle pravidel v 5.12.1.1 - "Elipsa řídícího slovesa" nový uzel, nejčastěji uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb.

Tyto konstrukce odlišujeme od konstrukcí se spojením čím dál tím (k nim viz 7.5.2 - "Konstrukce s výrazy "čím dál tím + komparativ""); na rozdíl od tohoto ustáleného spojení může zde totiž být mnoho variant a celkem snadno si do konstrukcí s elipsou řídícího slovesa lze nějaké sloveso domyslet. Srov.:

Příklady:

Čím {#EmpVerb.DIFF} víc tím {#EmpVerb} líp. obr. 7.98

Čím má.DIFF víc, tím {#EmpVerb} lépe.

Čím {#EmpVerb.DIFF} míň tím {#EmpVerb} hůř.

Čím {#EmpVerb.DIFF} větší tím {#EmpVerb} hloupější.

Obrázek 7.95. Konstrukce s výrazy "čím - tím"

Konstrukce s výrazy čím - tím

Čím je víno starší, tím je lepší.

Obrázek 7.96. Konstrukce s výrazy "čím - tím"

Konstrukce s výrazy čím - tím

Čím déle to odkládáme, tím jsou vyšší náklady.

Obrázek 7.97. Konstrukce s výrazy "čím - tím"

Konstrukce s výrazy čím - tím

Čím dříve a čím zodpovědněji to udělají, tím lépe.

Obrázek 7.98. Konstrukce s výrazy "čím - tím"

Konstrukce s výrazy čím - tím

Čím víc tím líp.