7.1.3. Číslovky ve funkci syntaktického adjektiva nebo substantiva

K rozdělení číslovek mezi syntaktická (a tedy i sémantická) substantiva a adjektiva viz 4.2 - "Sémantické slovní druhy".

Pravidla anotace čísel číslovek včetně určování jejich syntaktické slovnědruhové platnosti jsou souhrnně popsána v 7.10 - "Čísla a číslovky".