7.1. Rozhodování mezi substantivem a adjektivem

V této sekci popisujeme pravidla přijatá pro rozhodování o tom, zda nějaký výraz (vyjádřený v povrchové podobě věty) považovat za syntaktické substantivum, nebo za syntaktické adjektivum. Určení slovnědruhové platnosti výrazu je důležité zejména v případech potenciální elipsy řídícího substantiva (viz 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva").

Vztah syntaktických substantiv a adjektiv k sémantickým substantivům a adjektivům (zachycených gramatémem sempos) viz 4.2 - "Sémantické slovní druhy".