4.5.3. Gramatém osoby (person)

Základní hodnoty gramatému person jsou uvedeny v 4.4 - "Hodnoty gramatému person".

Tabulka 4.4. Hodnoty gramatému person

1

1. osoba (mluvčí)

2

2. osoba (adresát)

3

3. osoba (předmět komunikace)

Tento gramatém se vyplňuje u zájmen, která kromě k předmětu komunikace (3. osoba) mohou ukazovat také k mluvčímu nebo adresátovi (1. a 2. osoba) - jsou to zájmena tvořící:

  1. podskupinu určitých pronominálních sémantických substantiv osobních (sempos = n.pron.def.pers; viz 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní"),

  2. podskupinu neurčitých pronominálních substantiv (sempos = n.pron.indef; viz 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva").

Osoba u určitých pronominálních sémantických substantiv osobních. Do první jmenované podskupiny (a) patří uzly s jediným t-lematem #PersPron (toto t-lema reprezentuje všechna osobní i posesivní zájmena včetně reflexivních, například: já, oni, tvůj, se, svůj).

Například: u uzlu s t-lematem #PersPron, který reprezentuje zájmeno , má gramatém osoby hodnotu 1; u téhož uzlu, který reprezentuje zájmeno tvůj, má tento gramatém hodnotu 2 (stejně u uzlu reprezentujícího zájmeno vy), u uzlu reprezentujícího zájmena on nebo oni má hodnotu 3.

Příklady:

už jdu. [person=1]

Tvůj názor nesdílím. [person=2]

Vy jste se už přihlásili. [person=2]

Vy jste se už přihlásil. [person=2]

Oni se ještě nepřihlásili. [person=3]

U uzlů s t-lematem #PersPron, které reprezentují reflexivní zájmena (se, si, svůj), je v gramatému osoby vyplněna hodnota inher (gramatém dědí hodnotu od koreferovaného uzlu).

Více viz 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní".

Osoba u neurčitých pronominálních sémantických substantiv. U uzlů druhé uvedené podskupiny (b) má gramatém osoby zpravidla hodnotu 3. Hodnot 1 a 2 nabývá v případech, kdy je dané sémantické substantivum subjektem predikátu v jiné než třetí osobě. Například:

Zachraň se, kdo můžeš. [person=2]

Verše, které kdekdo známe. [person=1]

Více viz 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva".