4.5.2. Gramatém rodu (gender)

Základní hodnoty gramatému gender jsou uvedeny v 4.3 - "Hodnoty gramatému gender".

Tabulka 4.3. Hodnoty gramatému gender

anim

(animate) rod mužský životný

inan

(inanimate) rod mužský neživotný

fem

(feminine) rod ženský

neut

(neuter) rod střední

Gramatém gender je tektogramatickým korelátem morfologické kategorie jmenného rodu.

Gramatém rodu přináleží - stejně jako gramatém čísla:

Hodnota tohoto gramatému koresponduje s rodem gramatickým. Například:

děvče [gender=neut]

dveře [gender=fem]

tenhle [gender=anim|inan]

Viděl jen dva. [gender=anim|inan]

Oni nepřišli. [gender=anim]

!!! Jde o prozatímní řešení.

Gramatém rodu u osobních a posesivních zájmen 1. a 2. osoby. U osobních / posesivních zájmen 1. a 2. osoby (tzv. bezrodá zájmena) se hodnota gramatému řídí podle morfologického rodu uzlu, ke kterému zájmeno odkazuje. Například:

Bratr prohlásil: tam nejdu. [gender=anim] (podle uzlu s t-lematem bratr)

Více viz 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní".