E.1. Slovesa kontroly

Seznam sloves kontroly (tj. syntetických (jednoslovných) predikátů kontroly), u nichž je v datech zachycena kontrola typu 1, tj. jde o konstrukci sloveso + infinitiv (viz 8.2.4.3 - "Typy konstrukcí s kontrolou a problematika nominalizací").

Pozor! Jako slovesa kontroly se chovají také všechna modální slovesa v případě, že podle anotačních pravidel popsaných v 5.9.1.1 - "Modální predikáty" jsou reprezentována samostatným uzlem. V tomto seznamu je neuvádíme.

bavit
bát_se
bránit
bránit_se
cítit_se
dařit_se
dát
dojít
dokázat
donutit
dopomáhat
dopomoci
doporučit
doporučovat
dopřát_si
dovolit
dovolit_si
dovolovat
dovolovat_si
hrozit
chodit
chtít
chystat_se
jet
jezdit
jít
koukat
lze
mínit
mít
motivovat
namáhat_se
napadnout
napomoci
nařídit
naučit
naučit_se
nechat
nutit
obtěžovat_se
obávat_se
odcházet
odejít
odhodlat_se
odlétat
odmítat
odmítnout
odnaučit_se
odvažovat _se
odvážit_se
opomenout
opravňovat
ostýchat_se
osvědčovat_se
plánovat
podařit_se
pokoušet_se
pokusit_se
pomoci
pomáhat
potěšit
povolit
povolovat
pověřit
pověřovat
požadovat
předepsat
předsevzít_si
přestat
přestávat
přesvědčit
přicházet
přijet
přijít
přijíždět
přikazovat
přikázat
přimět
přinutit
přislíbit
přát_si
příslušet
radit
rozhodnout_se
rozmyslit_si
rozpakovat_se
slibovat
slíbit
snažit_se
spěchat
stačit
stát
stihnout
stydět_se
svést
škodit
toužit
troufat_si
troufnout_si
učit_se
učit
ukládat
ukázat_se
uložit
umožnit
umožňovat
unavovat
určit
usilovat
uškodit
uvolit_se
uznat
vadit
velet
vydržet
vyhýbat_se
vyplatit_se
vypomoci
vyžadovat
váhat
zabraňovat
zabránit
zajít
zakazovat
zakázat
zamýšlet
zapomenout
zapomínat
zapovídat
zasloužit
zasloužit_si
zatoužit
zavazovat
zavázat
zavázat_se
začínat
začít
zbýt
zbývat
zdráhat_se
zdát_se
zkoušet
zkusit
zmocnit
znamenat
znemožnit
znemožňovat
zvládnout
zvyknout_si
zůstat
zůstávat