E.2. Složené predikáty kontroly

Seznam složených predikátů kontroly, u nichž je v datech zachycena kontrola typu 1, tj. jde o konstrukci složený predikát + infinitiv (viz 8.2.4.4.1 - "Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na jmenné části složeného predikátu kontroly").

cítit potřebu
dát možnost
dát právo
dát příležitost
dávat možnost
dávat naději
dávat právo
dávat šanci
dostat doporučení
dostat prostor
dostat rozkaz
dostat úkol
dostávat příležitost
mít cíl
mít čas
mít čest
mít důvod
mít chuť
mít mechanismus
mít motivaci
mít možnost
mít naději
mít obavu
mít odvahu
mít oprávnění
mít potěšení
mít potíž
mít potřebu
mít povinnost
mít povolení
mít pravomoc
mít právo
mít problém
mít předpoklad
mít příležitost
mít schopnost
mít sílu
mít sklon
mít snahu
mít šanci
mít tendenci
mít touhu
mít úkol
mít zájem
nabízet_se možnost
najít odvahu
náležet právo
naskýtat_se možnost
naskytnout_se možnost
otevírat možnost
otevřít možnost
padnout rozhodnutí
pocítit potřebu
pociťovat potřebu
podávat návod
poskytnout možnost
projevit nezájem
projevit přání
projevit zájem
přijít o možnost
přijít o právo
příslušet oprávnění
sbírat odvahu
učinit pokus
ukládat povinnost
vydat rozkaz
vyjádřit odhodlání
vyjádřit ochotu
vyjádřit přání
vyjádřit připravenost
vyjádřit vůli
vyslovit požadavek
vyvinout snahu
vzniknout povinnost
zanikat povinnost
získat možnost
ztratit chuť
ztratit možnost

Seznam složených predikátů kontroly, u nichž je v datech zachycena kontrola typu 3, tj. jde o konstrukci složený predikát + substantivizace infinitivu (viz 8.2.4.6.1.1 - "Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na složeném predikátu kontroly").

Tabulka E.1. Kontrola typu 3 u složených predikátů

složený predikát možné formy substantivizace infinitivu
cítit potřebu (2)
dát možnost (2)
dát příležitost (k+3)
dávat možnost (2)
dávat právo (na+4)
dávat příležitost (k+3)
dostat možnost (2)
dostat povolení (k+3)
dostat zákaz (2)
mít čas (k+3, na+4)
mít důvod (k+3)
mít chuť (do+2)
mít možnost (2, k+3, na+4)
mít naději (na+4)
mít nárok (na+4)
mít potíž (s+7)
mít povolení (k+3)
mít právo (2, k+3, na+4)
mít problém (s+7)
mít prostor (na+4)
mít příležitost (k+3)
mít sílu (k+3, na+4)
mít sklon (k+3)
mít šanci (na+4)
mít tendenci (k+3)
mít zájem (o+4)
najít možnost (2)
najít odvahu (na+4)
otevírat prostor (pro+4)
otevřít prostor (pro+4)
podat pokyn (k+3)
poskytovat možnost (2)
projevit zájem (o+4)
projevovat zájem (o+4)
učinit pokus (o+4)
vydat pokyn (k+3)
vydat příkaz (k+3)
vydat zákaz (2)
vyjádřit ochotu (k+3)
vyvíjet tlak (k+3)
vzniknout povinnost (2)
zanikat nárok (na+4)
zanikat právo (2)
získat povolení (k+3)
získat příslib (2)
získat slib (2)
získávat právo (na+4)
ztrácet příležitost (k+3)