4.2.8. Seznamy dalších částic AuxY

Výňatek z části 3.3.7.7.2, kap. 3.3.7.7.

Volně připojené větné členy bývají uvozeny částicemi a to, a sice, a. Volně připojený člen dostane svoji běžnou afun, zavěšení částic a čárky je zřejmé z příkladů - čárka visí na členu jako uvozovací interpunkce (ta je popsána v části 3.3.8.4.3 v kap. 3.3.8.4), částice dostávají afun AuxY a v případě, že tvoří dva uzly, visí první na druhém.

Výňatek z části 3.3.7.7.3, kap. 3.3.7.7.

Funkci AuxY připisujeme i spojkám jako, jakožto v případech, kdy substantiva (příp. adjektiva) uvozená těmito spojkami mají význam doplňku (viz kap. 3.3.6, část 3.3.6.5.6) nebo objektu (viz kap. 3.3.4, hlavně část 3.3.4.6).