4.2. Seznamy dříve uvedené

Na tomto místě jsou zopakovány všechny seznamy uvedené v různých kapitolách výše včetně stručných komentářů. Pro bližší vysvětlení je vždy možno nahlédnout do citovaných částí, jejichž odkaz naleznete před každým výňatkem.

4.2.1. Seznam predikativ nevyžadujících sponu

Výňatek z části 3.4.1.4.1, kap. 3.4.1.

Existují slova, která běžně vystupují u spony jako jmenná část přísudku a u kterých nevadí, je-li tato spona vypuštěna. Pokud spona přítomna je, rozeberou se tato spojení samozřejmě obvykle podle pravidel o slovesně jmenném přísudku uvedených v 3.3.1.7.1 (spona má afun Pred, na ní jmenná část s afun Pnom).

Je-li však spona nepřítomna, přebírá funkci Pred jmenná část a vystupuje tak v roli úplného predikátu (všechna doplnění visí na ní).

Slova, pro která toto pravidlo platí, jsou dána seznamem: třeba, nutno, možno, záhodno (příp. jejich negativní tvary)