4.2.7. Seznamy dalších částic AuxY

asi, bohudík, bohužel, copak, cožpak, jakoby , jasně, jistě, jistěže, jistojistě, kupodivu, možná, nakonec, naopak, například, nesporně, nicméně, nu, nuže, opravdu, ostatně, patrně, pochopitelně, pravděpodobně, prostě, prý, přece, přece jen, přece jenom, rozhodně , samozřejmě, skutečně, snad, stejně, tak, tedy, totiž, údajně, určitě, věru, vlastně, však, zajisté, zřejmě

Seznam potenciálních AuxY vztahujících se k celé výpovědi, které jsou homonymní se spojkami:  aby, , ať již, ať už, kdyby, nechť, ovšem, tudíž, že