3.7.8. Reflexivní se, si

Částice se u slovesa může dostat afuny: AuxT, Obj, AuxR. Částice si u slovesa může dostat afuny: AuxT, Obj, Adv, AuxO. Přidělování těchto funkcí těmto částicím se řídí podle významu slovesa. U velkého množství sloves připadá v úvahu více funkcí, v tom případě se rozhodujeme podle kontextu. Obě částice se zavěšují vždy přímo na sloveso, ke kterému patří, ať už mají jakoukoli afun. Dojde-li k transformaci slovesa na substantivum (snažit >> snažení), dostanou částice vždy afun Atr bez ohledu na to, jakou afun by měly u původního slovesa.

3.7.8.1. Reflexivum "se"

SE 1.  Tantum AuxT (sloveso se bez se nevyskytuje nebo se jeho odebráním změní význam slovesa): bojí se, snaží se, směje se, setkali se, ... O AuxT jde i u některých odvozenin způsobů slovesného děje: nadřel se, natahal se s tím, ...

SE 2.  Objekt (plní úlohu větného členu Obj), někdy zřetelně:

  1. vidí se (sebe, ne Jendu) v zrcadle, ...

  2. myje se (sebe, ne děti), brání se (sebe, ne vlast), ...

  3. v recipročním významu (navzájem, spolu, mezi sebou) je rovněž Obj: líbají se (navzájem), odloučili se (od sebe navzájem), ...

Před Obj má přednost AuxT. Vyhovuje-li tedy se podmínce SE 1 Tantum AuxT (sloveso se bez se nevyskytuje nebo se jeho odebráním změní význam slovesa): bojí se, snaží se, směje se, setkali se, ... O AuxT jde i u některých odvozenin způsobů slovesného děje: nadřel se, natahal se s tím, ... , o Obj již neuvažujeme.

SE 3.  Reflexivní pasivum AuxR: u sloves transitivních i intransitivních:

  1. tancovalo se až do rána, šlo se cestou necestou, ...

  2. v novinách se píše o projevu, diskutovalo se o objevu, přirozený jazyk se popisuje formálními prostředky, ...

  3. hovorové - občané se vyzývají, aby se dostavili ... (životnost subjektu),

  4. "disposiční" konstrukce (medipasivum): matematika se mu studuje lehce, v téhle troubě se dobře peče, ta kniha se snadno prodává, ...

  5. volněji sem patří i kausativa typu: léčím se u prof. Myslivečka, holí se / stříhá se v Šarmu, obléká se u Nehery, ...

SE 4.  'Odvozovací' sufix u bezděčné činnosti: nahrazení objektem je méně zřetelné a rozhodujeme se mezi Obj a AuxR:

  1. pokud jde o vědomou činnost (se můžeme nahradit slovem sebe), jde o Obj: zabil se, utopil se, ...

  2. jinak je to AuxR: dveře se otvírají, vlny se šíří všemi směry, napětí se snižuje, ...

Podmínku 1 použijeme pouze tehdy, je-li naprosto zřejmá.

SE 5.  Při transformaci slovesa v substantivum dostává se afun Atr: snažení se, mytí se, utopení se, ...