3.3.2.3. Zaměnitelnost subjektu s objektem

Při přidělování analytické funkce Sb a Obj dochází často k jejich záměně, a to v:

V případě pochybnosti lze je možné použít jednoduchý test - dosadit podstatné jméno ženského rodu vzoru žena, u něhož jsou formy nominativu a akusativu různé. Například ve větě Hitlerovi se nepodařilo tisíciletou říši ustavit je slovo ustavit subjektem - lze říci žena se podařila, nikoli ženu se podařila. Podobně je tomu i v jiných případech: