Monday, 8 April, 2024 - 14:00
Room: 

Textová koherence ve starší češtině

Výstavba textu ve starší češtině se těší pozornosti jazykovědců již delší dobu: zkoumají se např. stylistické rysy jednotlivých žánrů, uplatňování zásad klasické rétoriky či zvláštnosti dobové syntaktické stavby. V našem příspěvku se pokusíme o sondu do textové výstavby starší češtiny s pomocí pojmového aparátu textové koherence, který byl uplatněn v rodině Pražských závislostních korpusů. Přednáška se věnuje specifickým rysům aktuálního členění a realizace diskurzních a koreferenčních vztahů ve starší češtině ve srovnání s češtinou novou. V krátkém exkurzu se pak pro kontrast věnuje vybraným novočeským humoristickým textům s historizující jazykovou stylizací a zjišťuje, které rysy textové koherence jsou v nich využity jako nositelé příznaku archaičnosti a jak se tyto texty liší od starších českých textů.

 

***Přednáška bude pronesena prezenčně (MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1) a zároveň bude streamována prostřednictvím platformy Zoom. Pro získání přístupových údajů pro připojení k online streamu nás prosím kontaktujte na emailu sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***