Thursday, 14 December, 2023 - 17:30 to 19:00
Room: 

AI v kontextu knihoven

Přednáška se zaměří na možnosti využití AI knihovnami či nakladateli, na přípravu knihoven na změny související s rozvojem AI, a na roli knihoven jako míst jak pro early adopters nových technologií, tak i jako místa komunitní bez AI.


Organizujeme sérii zvaných přednášek a navazujících diskusních seminářů s názvem AI v kontextu, na nichž vybraní odborníci nabízí posluchačům rozmanité pohledy na umělou inteligenci v kontextu různých oborů. Kurz je otevřen všem zájemcům o téma AI v širších souvislostech.